Genres: HIP HOP
Artists:   Mayorkun

DOWNLOAD POSH BY MAYORKUN MP3 FREE DOWNLOAD PLUS SONG LYRICS

scroll down to see the lyrics of this song

Mashe testimony timba rah posh
Timba rah posh
Rah posh
Mashe testimony timba rah posh
Moma loo london moma wah posh
Moma woh gucci timba loh church
Moma naa dollar no be my fault
Moraa zanoti okuu daposh
Miolee woh uber mio le woh bus
Mashe testimony timba rah posh
Moma shaa manya no be my fault
Ibi nah bosi no be my fault
Oh

Lyric

Mashe testimony timba rah posh
Timba rah posh
Rah posh
Mashe testimony timba rah posh
Moma loo london moma wah posh
Moma woh gucci timba loh church
Moma naa dollar no be my fault
Moraa zanoti okuu daposh
Miolee woh uber mio le woh bus
Mashe testimony timba rah posh
Moma shaa manya no be my fault
Ibi nah bosi no be my fault
Ohh whata feeliehh ehh ehh
Plenty shayo for my systeeeeeem
Ooohh whata feelieeh ehh ehh iyeee
Plenty shayo for my systeeeeeeem
Yeepa
Mio le woh uber mio le bus
Mashe testimony timba rah posh
Moma shaa manya no be my fault
Ibi nahh bosi no be by force
Ooh whata feeleeeh ehh ehh
Plenty shayo for my systeeeem
Ooh whata feelieeh ehh ehh iyee
Plenty shayo for my systeeeeem
I heard you living lavida local
Blow before you carry shoulder
If you mess with me isooo over
Over isoo over
You've been living lavida local
Mess with me isooo over
Sorry for you isooo over
Over isooo over yeeh
Shey you go toshi
Shey you go toshi
If you enter my room Shey you go toshi
Shey you go flushi
Shey you go flushi
When I drop my shiii
Shey you go flush
Fowo leh E-money timba woh clubu
Mashe testimony timba rah posh
Miole woh uber miole bus
Ibi naah bosi no be my fault
Ooh whata feelieeeh ehh ehh
Plenty shayo for my systeeeeeem
Ooh whata feelieeeeeh ehh iyee
Plenty shayo for my systeeeeem
"""""""""""""kiiiiissss"""'‘""""
Moommmmaamaaaa bewudee
Mmmmmommmaaaaamaa bewude oo
Mmmmommmmmaaaaaa bewude
Mmmmmoooommma bewude
Mmmmmoooommma bewude
Mmmmmoooommma bewude oo
Mmmmmoooommma bewude
Shayo shayo shayo shayo shayoo
Moma loo london moma wah posh
Moma woh gucci timba loh church
Moma naa dollar no be my fault
Moraa zanoti okuu dapotii
Miole woh uber miole woh bus
Mashe testimony timba raa poshii
Moma sha manya no be my fault
Ibi naah bosi no be my fault
Ohh whata feelieeeeeh ehh ehh
Plenty shayo for my systeeeeem
Ooh whata feelieeeeeh ehh iyee
Plenty shayo for my systeeeeem
Yeepa
Miole woh uber miole woh bus
Mashe testimony timba raa posh
Moma sha manya no be my fault
Oobbaa
Ty mix
Oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
Ooba

Leave a Reply

English English French French German German